Elara

Elara innehåller en sensor för relativ luftfuktighet och klocka för att periodiskt vakna upp och avläsa ett fuktvärde.
Kommunikationen mot läsare sker genom ett speciellt protokoll. Detta protokoll möjliggör att flera taggar kan finnas inom läsarens räckvidd samtidigt.
Elektroniken är av högsta kvalitet och klassad för utökad arbetstemperatur. Produkten kapslas genom ingjutning (förutom ett mäthål för fuktsensorn).
Egen logotyp kan läggas in i gjutverktyget.