Välkommen till ElectroTech

ElectroTech är ett företag med spetskompetens inom Rfid men även annan kommunikation och mätteknik. Vi designar Smarta produkter där intelligens och kommunikation ger våra kunder möjlighet att effektivisera sin verksamhet.