Smart Concrete

En så kallad RFID-tagg (transponder), med en sensor och en sändare/mottagare, gjuts in i en betongkonstruktion. Signalerna från taggen/taggarna skickas till en extern mottagare/sändare utanför betongen. Signalen från den externa mottagaren/sändaren kopplas sedan till internet via GPRS. Informationen samlas upp i en databas där hållfastheten beräknas. Det sker genom att använda tillgänglig teori om ekvivalent härdningstid och tendenskurvor för given betongkvalitet. Via ett grafisk gränssnitt presenteras informationen om gjutprocessen. Här finns även all data tillgänglig för pågående och avslutade mätningar.