WiFi

WiFi har flyttat ut från hem och kontor till industrin, idag finns WiFi täckning över hela industriområden och även i många underjordsgruvor. ElectroTech följer givetvis denna utveckling genom att vi anpassar våra traditionella RFID-taggar till att ansluta sig direkt på generella WiFi nät istället för att använda mellanliggande läsare. De första WiFi-taggarna finns framme och används redan till identifiering och positionering av personer, fordon och objekt i gruvor och tunnelbyggen. Fler industriella WiFi-taggar med olika sensorer kommer att följa.