Carme

Carme är en aktiv tagg för unik identifiering på långt avstånd. Den har en liten extremt strömsnål mikroprocessor som kommunicerar med läsaren genom ett speciellt protokoll. Carme har minne för användardata och kan förses med lysdioder som indikator. Produkten kapslas genom ingjutning och således vattentät.