Callisto

Callisto är en loggande RFID-tagg med temperatursensor och klocka för att periodiskt vakna upp och avläsa ett temperaturvärde. Kommunikationen mot läsare sker genom ett speciellt protokoll vilket möjliggör att flera taggar kan finnas inom läsarens räckvidd samtidigt. Elektroniken är av högsta kvalitet och klassad för utökad arbetstemperatur. Produkten är av ingjuten i plast och således vattentät.