Testutveckling

Ingen tillverkningsprocess är helt felfri, därför måste produkten som tillverkas testas på något sätt. Det kan göras av leverantören, av dig själv eller i värsta fall av din kund. Vi anser att ju tidigare i kedjan produkten testas desto lägre blir din totala kostnad. Vi använder moderna verktyg som LabVIEW, fixturer för funktionstest och inbränning vilka anpassas efter budget och tillverkningsvolym. Samtliga produkter som lämnar vår tillverkning testas på något sätt. Exempel på moment som är kopplade till testutveckling:

Testfixtur, Testmjukvara, Testinstruktion, Verifiering