Vår affärsidé

I nära samarbete med våra kunder skapar vi produkter för telekommunikation och mätteknik.

* Konstruerar ny elektronik
* Vidareutvecklar befintliga produkter
* Monterar prototyper
* Bygger avancerade system