Passiv infotagg med bricka

Taggen är avsedd för tillförlitlig märkning av containrar i utomhusmiljö, samma nummer som finns ingraverat i stålbrickan kan läsas ut elektroniskt med en RFID-läsare. Vid eventuell brand överlever alltid stålbrickan.