Kvalitet och miljö

ElectroTech skapar tillförlitliga produkter i ett långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi verkar aktivt för att de produkter vi utvecklar och producerar ska ge minsta möjliga miljöpåverkan. Givetvis följer vi gällande lagar och föreskrifter. ElectroTech är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar. Vi är ett flexibelt företag som kontinuerligt förbättrar vårt arbetssätt genom gjorda erfarenheter och att lyssna på våra kunder.

Vi anser ISO 9001 vara ett bra sätt att bekräfta vårt strukturerade arbetssätt och att ställa kunders krav i fokus. ISO 14001 skall leda vårt interna miljötänkande och finnas med redan vid konstruktionsfasen för att skapa nya produkter med miljön i åtanke. ElectroTech är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.