Ferusa

Ferusa är en RFID-läsare som är speciellt framtagen för batteridrift. Den är extremt miljötålig och avsedd att monteras utomhus på vägg, stolpe eller fordon. Läsaren behöver inget yttre skydd för att placeras i nordisk utomhusmiljö, kapslingens form och färg är vald för att tilldraga minsta möjliga uppmärksamhet. Alla antenner är inbyggda i lådan. Ferusa läser i första hand våra aktiva radio-taggar men kan också läsa av 2 analoga ingångar. I läsaren finns ett GPRS-modem för kommunikation med en central server. Läsaren kan också bestyckas med en rörelsesensor och en GPS och då fungera som en GPS-tracker. All avläst data mellanlagras i ett lokalt minne för att minimera effektkrävande GPRS-trafik. Konfiguration av Ferusa sker över GPRS eller med hjälp av vår handburna läsare Nereid. Elektroniken i läsaren är av högsta kvalitet och klassad för utökad arbetstemperatur. Ferusa ström-försörjs av litiumbatterier och kan drivas i många år mellan batteribyten.